Goede doelen

Jan Ziel vervult naast zijn functie als directeur van Pulsum tevens de rol van penningmeester van Stichting Leergeld Haarlemmermeer: “Deelnemen aan dit soort maatschappelijke activiteiten vind ik belangrijk. Het verruimt je blik en het leert je relativeren.”

Wat doet Stichting Leergeld Haarlemmermeer?
Leergeld helpt (als laatste vangnet) schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar van ouders met een beperkt inkomen met het kunnen “meedoen”. Leergeld vindt dat alle kinderen moeten kunnen deelnemen aan activiteiten binnen de school (bijvoorbeeld schoolreisje of schoolkamp) en ook daar buiten (onder andere door deelname aan sport, culturele of muzikale vorming). Zo willen zij voorkomen dat kinderen in een sociaal isolement raken. Dat doen zij door voorlichting over beschikbare voorzieningen, door bemiddeling tussen ouders en hulpverlenende instanties en pas daarna door eventuele aanvullende financiële hulp. Ouders komen niet naar Leergeld, maar de intermediairs komen bij de mensen thuis.

Leergeld Haarlemmermeer werkt met vrijwilligers vanuit buurten en wijken en staat op die manier dicht bij de te bereiken gezinnen. Deze vrijwilligers zijn vaak afkomstig uit eenzelfde situatie, waardoor zij een goede en vooral vertrouwde gesprekspartner zijn. Vertrouwelijkheid is een sleutelbegrip bij Leergeld. Een aantal van hen krijgt een vrijwilligersvergoeding voor onkosten. Het bestuur en het Comité van Aanbeveling zet zich belangeloos in voor Stichting Leergeld Haarlemmermeer.

Leergeld Haarlemmermeer wil graag voor alle kinderen gelijke kansen!

Bezoek de website van Stichting Leergeld Haarlemmermeer

image002