Klachtenregeling

Pulsum accountants & adviseurs  hecht veel waarde aan tevreden relaties. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of een ander aspect van onze organisatie, dan nodigen wij u uit om ons dat te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing. Onze klachtenregeling vormt een onderdeel van het gehanteerde stelsel van kwaliteitsbevordering en -bewaking. Wij verzoeken u schriftelijk te reageren, via onderstaand adres.

Persoonlijk/Vertrouwelijk

Pulsum accountants & adviseurs B.V.
T.a.v. de directie
Betreft: Klacht Pulsum accountants & adviseurs B.V.
Postbus 790
2003 RT  Haarlem

Dient u uw klacht liever in via een vertrouwenspersoon? Dan verwijzen wij u naar de klokkenluidersregeling.