Over Pulsum

Net zoals het leven een ritme heeft, vinden wij dat een accountantskantoor ook mee dient te bewegen in het ritme van de cliënten. In rustige tijden is de pulse laag en in roerige of spannende tijden is de pulse hoog. Dit heeft direct invloed op de mate waarin wij als accountantskantoor u van advies kunnen dienen.

Het belang van het op het juiste moment uitvoeren van onze werkzaamheden raakt de kern van onze missie en kan worden gevat in een pulse.

Daarom zijn wij Pulsum.

U staat dagelijks bloot aan een diversiteit en grote hoeveelheid aan informatiestromen. Daaruit probeert  u uw informatiebehoefte te destilleren en de specifieke informatie, die voor u de meerwaarde bevat, zo goed mogelijk tot u te nemen.

Solide en doordacht advies

Aangezien de zoektocht naar bedrijfseconomische en/of fiscale informatie veelal ingewikkeld is en de oplossing situatieafhankelijk, ontstaat er behoefte aan solide advies. Doordat dit advies vaak het fundament van uw situatie beïnvloedt, dient dit passend, slim en doordacht te zijn. 

Via een open houding en het volgen van korte communicatielijnen wordt een hechte en langdurige relatie met u als cliënt gezocht. Hierbij vinden wij persoonlijk contact van fundamenteel belang.